Psaní deníku Vás udělá šťastnějšími. Pomůže i od menstruačních depresí.

Možná jste si jako náctileté psaly deník, kam jste si ve volných chvílích zapisovaly svoje tajnosti. Deník jste pak schovávaly pod matraci nebo pod postel, aby na něj nikdo nepřišel. Byl to Váš tajný svět, do kterého jste se ponořily vždy, když se Vám stala nějaká nespravedlnost, když Vás něco trápilo, když jste se zamilovaly nebo když se Vám něco podařilo. Podvědomě, úplně přirozenou cestou jste tak používaly nástroj, který Vám pomáhal stabilizovat psychiku a harmonizovat Váš život. S největší pravděpodobností jste ho ale přestaly psát, jakmile jste dosáhly dospělosti.

Možná je načase tuto aktivitu obnovit. Pokud trpíte premenstruačním syndromem a každý měsíc prožíváte výkyvy nálad, emocionální rozkolísanost nebo menstruační  deprese, vedení deníku Vám pomůže dostat Vaši psychiku pod kontrolu. V následujících řádcích se Vám v několika bodech pokusím vysvětlit výhody deníkování.

Co je deníkování a k čemu slouží?

Zjednodušeně řečeno – zapisujete své myšlenky a pocity, abyste jim lépe porozuměli. To Vám pak může pomoci lépe zvládat stres, zlepšovat náladu, odstraňovat deprese a úzkosti i vyřešit problémy. Zároveň Vám to také dopomůže k lepšímu sebepoznání.

Je to jeden z nejlepších welness nástrojů. Používá se jak v psychoterapii, tak při seberozvojových technikách. Vedení deníku Vám může pomoci získat kontrolu nad svými  emocemi a zlepšit Vaše duševní zdraví.

Vedení deníku pomáhá redukovat stres.

Zapisování do deníku může být skvělým ventilem pro upouštění páry, když se v nás hodně děje a cítíme se být zahlceny našimi vnitřními pocity a myšlenkami. Můžeme se bezprostředně někomu svěřit, byť tím někým je pouze deník.

Deníkování pomáhá zpracování našich vzpomínek a zážitků

tím, že pomáhá reorganizovat a strukturovat naše vzpomínky a zážitky a lépe se tak vyrovnávat s emotivně náročnými prožitky.

Psaní deníku vytváří odstup od negativních myšlenek.

Když se objeví negativní nebo ustarané myšlenky, je velmi jednoduché uvíznout ve spirále negativního myšlení. Sepsání našich myšlenek však vytváří prostor a dostatečný odstup, abychom je mohly objektivněji zvážit. Odborně se tato technika nazývá kognitivní defuze¹. Cílem je uvědomit si, že naše myšlenky nejsme my, a že nemůžeme naše myšlenky přijímat jako stoprocentně pravdivé a objektivní. Pokud trpíte premenstruačním syndromem a objevují se u Vás výkyvy nálad a negativní emoce, může Vám deníkování významně ulevit. 

Zapisování do deníku je jedním ze způsobů jak zpracovat naše emoce.

Mnoho lidí si svých emocí buď nevšímá, anebo je cíleně potlačuje. Naše emoce jsou mocné a mají tendenci se neustále vynořovat a ovlivňovat naše jednání – ať už s naším vědomím anebo bez něj. A právě vedení deníku nám dává možnost zpracovat naše emoce v bezpečném a ohraničeném prostoru. Pojmenování konkrétních emocí, které prožíváme a jejich přijetí snižuje jejich sílu. Jak říká Matthew D. Lieberman Ph.D., profesor na oddělení psychologie UCLA, USA: “Převedení našich pocitů do slov nám pomáhá lépe se léčit.“ Emoce nás pak méně zahlcují a lépe se zvládají. To potvrzuje i výsledek pokusu, který Matthew Lieberman provedl. Ze skenování mozku dobrovolníků vyplynulo, že uvedení pocitů na papír snižuje aktivitu v části mozku zvané amygdala. To je ta část mozku, která je zodpovědná za kontrolu intenzity našich emocí.²                                                   

Vedení deníku Vám navíc umožňuje se ze všeho vypovídat,

aniž byste musely sami sebe cenzurovat. V zásadě jde o jakousi „skládku“, kam vysypete všechny svoje myšlenky a pocity, a tím si ulevíte.

Zapisování do deníku Vám může pomoci prioritizovat problémy ujasnit si následné kroky.

Zapsání našich myšlenek a pocitů o situaci nám pomáhá utřídit si myšlenky a vyčistit si mysl. Tím se konkrétní situace více vyjasní. Zároveň je to také první krok k pochopení, jak nejlépe postupovat a vyřešit problém.

Sepsání emocí na papír nám zase pomůže získat nadhled.

Jakmile trochu „vychladnete“ a zklidníte se, možná si uvědomíte, že se Vám Vaše emoce snaží něco říct. Vidět naše obavy, otázky a emoce pouze v černé a bílé nám dává jasnější obrázek o našich potřebách. I jednoduchý seznam kladů a záporů sepsaný na papír nám může pomoci dodat hlubší vhled do našich přání a tužeb rozhodně víc než změť myšlenek, které nám běhají hlavou.

Psaní deníku prohlubuje sebepoznání.

Představte si sami sebe jako skládačku, kdy každý den objevíte nový kousek sebe sama. Vedením deníku poznáváme naše tužby, přání, preference, naše radosti, bolesti a strasti i naše strachy.

Psaní deníku Vás udělá šťastnějšími a může významně vylepšit naše zdraví. Pořád ale mějte na paměti, že vedení deníku je jen jedním z aspektů zdravého životního stylu.

 

Zdroje:

¹https://thepsychologygroup.com/defusion/

²https://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070622090727.htm

https://www.theguardian.com/science/2009/feb/15/psychology-usa

 

 

 

Zpět do obchodu