Proč jsou endokrinní disruptory v dámských hygienických produktech hrozbou pro ženské zdraví

S chemickými látkami, které působí na náš hormonální systém, se dostáváme do kontaktu na denní bázi. Jsou součástí mnoha produktů a je velmi těžké se jim zcela vyhnout. Do našeho organismu se dostávají skrze naši dýchací soustavu, kůží anebo s jídlem a pitím. Jejich samostatné působení nemusí znamenat velký problém. Pokud však dojde k současnému působení několika disruptorů najednou, vzniká synergický efekt a jejich účinky se násobí. Tento tzv. koktejlový efekt pak může být příčinou vzniku závažných onemocnění.

V předchozím článku jsme se věnovali hormonální nerovnováze a tomu, co ji způsobuje.

Dnes se podíváme podrobněji na to:

 • Co jsou endokrinní disruptory
 • Kdo je endokrinními disruptory nejvíce ohrožen
 • Z čeho se vyrábějí dámské hygienické produkty
 • Jaká jsou obecná doporučení pro výběr kosmetiky a menstruačních pomůcek

Co jsou endokrinní disruptory

Endokrinní disruptory jsou hormonálně aktivní látky. Mají podobné účinky, jako naše, organismu vlastní, hormony a nepříznivě narušují jejich fyziologické funkce. Jinými slovy: disruptory mají negativní vliv na naše zdraví. Například Světová zdravotnická organizace řadí endokrinní disruptory mezi největší zdravotní problémy dneška.


„Zasahují do syntézy, sekrece, transportu, vazby, působení i vylučování přirozených, organismu vlastních hormonů. Mohou poškozovat vývoj, neurologické, rozmnožovací a imunitní funkce organismu.“, říká o hormonálních disruptorech Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu.


Mezi endokrinní disruptory patří široká škála chemických látek od těžkých kovů, bisfenolů, parabenů, ftalátů až po hormonální antikoncepci. Tyto látky se nacházejí ve vodě, vzduchu, půdě, elektronice, textiliích, zdravotních pomůckách, lécích, kosmetice, chemických produktech. Jsou zkrátka všude kolem nás a každý z nás je denně vystaven jejich působení.


V poslední době se začaly vědci zabývat epigenetickými účinky ftalátů napříč generacemi. Zkoumají, jakým způsobem ftaláty interagují s geny a mohou tak přenášet své působení na budoucí generace. Prokázány již byly v tomto smyslu jeho účinky na plodnost. Jinými slovy, negativní účinky endokrinních disruptorů pocítí nejen lidé přímo vystavení jejich působení, ale také jejich děti a vnoučata, kteří s těmito látkami nemusí vůbec přijít do kontaktu.

Kdo je endokrinními disruptory nejvíce ohrožen


Často se hovoří o vlivu hormonálních disruptorů na kvalitu mužského spermatu. Ale nejvíce jsou jimi ohroženy ženy, genderové menšiny a děti. Tyto skupiny obyvatelstva totiž nejčastěji používají produkty, ve kterých se disruptory hojně nacházejí. Například ftaláty se běžně nachází v plastech, potravinových konzervách, kosmetice, čisticích prostředcích, stvrzenkách od pokladen a mimo jiné také v menstruačních pomůckách. Jejich působení se tedy vystavujeme při jídle a pití, péči o naše tělo, při domácím úklidu, nákupu, ale také při menstruaci.

Kůže v genitální oblasti je velmi tenká a je až 10krát propustnější než kůže na jiných částech našeho těla. Nevhodně zvolené menstruační pomůcky proto mohou mít zásadní vliv na ženské zdraví.

 • Ženy menstruují průběžně od 13 do 51 let. To znamená přibližně 38 let, což je 456 měsíců, nebo také 2 280 dní. V kuse menstruace zabere odhadem 6,25 roku, počítáme-li průměrnou délku menstruačního cyklu 28 dní.
 • Během jedné periody žena ztratí 20 až 80 mililitrů krve a spotřebuje cca 15–20 tamponů nebo také 15 vložek. To je zhruba 15 000 až 20 000 vložek či tamponů za celý život. K tomu ještě musíme připočíst dětské plenky a inkontinenční kalhotky.

S ohledem na to, že v Evropské unii neexistují žádné zvláštní předpisy upravující složení či výrobní proces dámských hygienických pomůcek, tak absence kontroly výskytu disruptorů v těchto pomůckách může reálně představovat potenciální zdravotní problém. 

Kontrole nepodléhají ani výrobní materiály a kontaminanty, tedy chybí ověření zdravotní bezpečnosti a nejsou nastaveny standardy. Alarmující je zejména riziko infekce, podráždění, alergické reakce, intolerance či narušení hormonální rovnováhy.


Z opakovaných screeningových testů na chemické složení nezávislými organizacemi totiž vyšlo najevo, že:

Používání některých látek, které byly při rozborech objeveny, je v Evropské unii zakázáno. Jedná se zejména o pesticidy, ftaláty, dioxiny, furany a další. Tyto toxické látky se do hygienických pomůcek mohou dostávat z různých zdrojů; ze vstupních materiálů, které nepodléhají kontrole, nebo při vlastní výrobě.

Vzhledem k častému a dlouhodobému používání dámských hygienických pomůcek je zapotřebí, aby byly všechny složky menstruačních pomůcek pečlivě kontrolovány a regulovány. V současné době nemají výrobci v EU povinnost uvádět složení pomůcek na obalu, nebo výrobky pravidelně testovat a výsledky předkládat svým zákazníkům.

Z čeho a jak se vyrábějí dámské hygienické produkty

 

Informace o materiálech použitých pro výrobu produktů uvedených v následujícím výčtu, pochází primárně od výrobců. Jedná se o ty informace, které výrobci sdělují dobrovolně, a nemusí být tedy kompletní.

Obecně řečeno, jednorázové dámské hygienické výrobky se skládají z makromolekulárních materiálů, které můžeme rozdělit do 3 kategorií:

 1. Materiály přírodního původu získané z bavlny – jedná se o materiály celulózového typu, které během výroby procházejí chemickým ošetřením (např. bělením nebo úpravou struktury vlákna)
 2. Syntetické materiály – (polyestery, polyetyleny a polypropylen) používané v tampónech a vložkách včetně aplikátorů a balení.
 3. Superabsorbční materiály (používané pro výrobu vložek a menstruačních kalhotek)

Menstruační kalíšky jsou vyrobené buď z termoplastického elastomeru nebo zdravotně nezávadného lékařského silikonu. Mohou se v nich ale nacházet zbytky látek vyprodukovaných při zpracování a výrobě. V současné době neexistuje studie týkající se složení menstruačních kalhotek.

Odborníci upozorňují, že materiály používané při výrobě produktů dámské hygieny jsou špatně zdokumentovány a sami výrobci se obecně nechtějí ke složení příliš vyjadřovat. Dostatek informací není k dispozici ani o složení použitých lepidel či parfemačních látek.

Obecná doporučení pro výběr menstruačních pomůcek a kosmetiky

 

S ohledem na to, že v současné době nejsou k dispozici dostatečné informace týkající se složení dámských hygienických výrobků, a dokonce ani neexistuje legislativa, která by toto upravovala, je možné uvést pouze velmi obecná doporučení:

 • Při výběru dávejte přednost výrobcům, kteří uvádějí složení na svých výrobcích.
 • Vybírejte si dámské hygienické pomůcky, které jsou bez parfemace. Parfemační přísady obsahují ftaláty (BPA), které vyvolávají přecitlivělost a alergické reakce a jsou spojovány s reprodukční toxicitou, endometriózou, brzkým nástupem puberty a poruchami ovulace.
 • Dávejte přednost přírodní kosmetice bez parabenů a syntetických přísad.

A proč je vlastně důležité, abychom znaly složení všech produktů, které přicházejí do kontaktu s naší pokožkou? Důležité je to zejména proto, abychom se mohly svobodně rozhodnout, jestli si daný výrobek koupíme. Naše rozhodnutí při výběru výrobků může mít přímý vliv na naše zdraví a zdraví našich potomků.

Závěr:

Denně jsme vystaveny působení mnoha chemických látek, které ovlivňují fungování našeho hormonálního systému. Při působení více toxických látek najednou dochází k tzv. koktejlovému efektu.

Endokrinní disruptory, kterými jsme obklopeny, a které se staly nedílnou součástí našeho života, se podílejí na vzniku různých onemocnění od alergií přes autoimunitní onemocnění až po některé typy rakoviny. Jsou také důvodem nárůstu menstruačních poruch a hormonálních změn a neplodnosti u žen

Kůže v oblasti kolem genitálií je velmi tenká a tím pádem i propustnější, než kůže na zbylých částech těla. Proto je zdravotní nezávadnost dámských hygienických produktů pro ženské zdraví tak důležitá. Při výběru menstruačních pomůcek se zaměřme přednostně na ty, s jasně označeným složením udávaným výrobcem, bez parfemace a ideálně vyrobených z přírodních materiálů.

 

Zdroje:

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/menstruace-tampony-vozky-kalisek-kalhotky.A190629_205646_zdravi_abr
https://womensvoices.org/whats-in-period-products-timeline-of-chemical-testing/
https://www.americanscientist.org/article/how-endocrine-disruptors-affect-menstruation
https://www.margit.cz/encyklopedie/endokrinni-disruptory/
https://www.ewg.org/news-insights/news/endocrine-disrupting-chemicals-found-menstrual-and-genital-care-products-studies
https://www.anses.fr/en/system/files/CONSO2016SA0108EN.pdf
file:///C:/Users/mkmar/Downloads/9789241505031_eng.pdf

Zpět do obchodu